II. Papallones

Menorca com a illa amb clara vocació turística i com a Reserva de la Biosfera aposta per un model de turisme de qualitat i respectuós amb el medi. Els elements més valorats i explotats pel turisme menorquí són els valors naturals de l’illa: les platges i cales d’arena blanca enmig d’un entorn natural, les aigües cristal·lines, la tranquil·litat, el paisatge, etc. Però hi ha molts altres recursos naturals que serveixen per dur a terme interessants iniciatives turístiques i d’oci respectuoses i vinculades a l’aprofitament del medi ambient.

Un d’aquests recursos emergents són les papallones. En aquestes fitxes trobareu informació general així com informació especifica sobre cada papallona a Menorca: quin és el seu hàbitat i comportament, el seu període de vol, quines espècies semblants també són presents a l’illa i el seu pes dins del Butterfly Monitoring Scheme (BMS), un programa de seguiment de papallones diürnes creat a Gran Bretanya al 1976 i que des de fa 5 anys l’OBSAM realitza  a  Menorca.