Crèdits

Han participat en aquest projecte:

Direcció: Sergi Marí

Recerca científica: David Carreras, Francesc X. Roig, Pere Fraga, Marta Sales, Agnès Canals i Sònia Estradé

Fotografies i disseny: Margi Egiguren

Formació i difusió: Marta Pérez

Traduccions: Irene Cardona i Marta Pérez

Disseny i desenvolupament del webQuadratí