Presentació

L’Observatori Socioambiental de Menorca, amb l’ajut del Programa Leader + de la Unió Europea, està portant a terme l’organització de la informació científica disponible sobre el patrimoni natural de Menorca amb la finalitat de la seva valoració turística, entenent que el coneixement i difusió dels valors naturals de l’illa són la clau d’un desenvolupament turístic basat en la conservació d’aquest patrimoni. Presentem el dos primers capítols d’una línia de treball que pretenem continuar en el futur: 

Els objectius immediats d’aquesta feina són:

  1. Informar i assessorar als professionals del turisme sobre els valors naturals que estan a la base del producte turístic
  2. Elaborar material pràctic per publicitar aquests valors naturals entre els agents del sector turístic i donar a conèixer als usuaris i al públic en general aquest patrimoni
  3. Detallar els principals problemes de conservació que afecten aquests recursos naturals i proposar vies de correcció

Per altra banda, a través del treball de camp i de recerca documental, el projecte ha servit també per organitzar i oferir un inventari bàsic dels valors naturals de les platges, sens dubte el recurs natural amb major valor econòmic de Menorca,  i de les papallones, un tema d’interès turístic minoritari però emergent.